Det är viktigt att ha någon form av meningsfull sysselsättning och därför är det rimligt att öppna upp för ökade möjligheter att vid behov få ha med sin personliga assistent i daglig verksamhet, om det krävs för att kunna utföra sitt jobb och få behålla sin anställning.

Reglerna för daglig verksamhet kan även bli mer flexibla. Om någon själv ordnat en anställning på en arbetsplats, det vill säga en anställning som man inte har blivit anvisad, så ska man ska kunna få ta med sin ersättning till den arbetsplatsen och även till en annan kommun. Regelverket för daglig verksamhet och dess ersättning måste ses över.

Eftersom deltagarna i daglig verksamhet inte har ett vanligt lönearbete omfattas de inte heller av Försäkringskassans ekonomiska skydd i händelse av arbetsskada. I vissa fall kan
kommunerna ordna med någon annan form av försäkring. Dessa försäkringar täcker ofta rena traumaskador men inte förslitningar exempelvis. Skador som sker på daglig verksamhet borde klassas som arbetsskada hos
Försäkringskassan.