Sverige har länge haft en alldeles för massiv asylinvandring och tagit emot många fler än vad vi har kapacitet att integrera. Konsekvenserna kommer drabba Sverige under lång tid framöver och det är angeläget att omgående stoppa den fortsatt stora asylinvandringen. Sverigedemokraterna vill tillämpa principen att asyl ska sökas i första säkra land, vilket innebär att endast de som flyr en situation i våra grannländer ska kunna söka asyl i Sverige. Det innebär att vi i praktiken vill ha ett flyktingstopp. Istället vill vi satsa mer på flyktinghjälp till de som befinner sig i krisernas närområden, vilket är de allra flesta flyktingar och de som har det allra svårast. Sverigedemokraterna vill också minska incitamenten att av ekonomiska skäl söka sig till Sverige. Framöver vill vi att allt flyktingmottagande i Sverige ska ske genom UNHCR:s vidarebosättningssystem, där kvoten regleras av vår mottagningsförmåga. För närvarande finns dock inte någon möjlighet att ta emot kvotflyktingar.