Sverigedemokraterna är medvetna om att många människor kommit till Sverige de senaste åren på flykt undan förföljelser och krig, fattigdom och lidande. Många har dock efter flera år haft svårt att komma in i det svenska samhället, och skapa sig ett varaktigt hem här. Samtidigt har situationen i hemlandet ofta förändrats till det bättre, och det ursprungliga skälet till ens flykt har försvunnit.

Sverigedemokraterna är övertygade om att långt fler personer än idag skulle vilja återvända, men att de behöver en viss hjälp. Vi vill därför stimulera frivillig återvandring för de som vill återvända till sina hemländer, genom att ge Migrationsverket ett särskilt uppdrag att underlätta återvandring. Det handlar främst om att bygga upp särskilda enheter som arbetar med dessa frågor, etablera rutiner och kontaktytor i vissa länder. Därtill kommer återetableringsstöd och andra projekt för att hjälpa tidigare skyddsbehövande i Sverige att återvända till hemlandet, och skapa sig ett liv där. Hjälpen kan exempelvis bestå av utbildning för barn eller vuxna, stöd för att hitta arbete eller starta företag i hemlandet, ordna bostad eller andra praktiska omständigheter. Mekanismen ska vara flexibel och anpassa stödet till den sökandes behov, men hålla sig inom OSSE:s regelverk för bistånd genom att endast finansiera kostnader i mottagarlandet.