Stenkastning mot poliser och vandalisering av polisbilar, ambulanser och brandbilar har blivit en del av vardagen i många segregerade utanförskapområden. Det finns idag 60 utsatta områden där polis och annan blåljusverksamhet hindras i sitt arbete.

Till del på grund av denna utveckling ser vi hur poliser och ambulanspersonal säger upp sig i en aldrig tidigare skådad omfattning. Detta i en tid där våra blåljusfunktioner, polisen i synnerhet, står underfinansierade och underbemmanade. Detta sker när den organiserade kriminaliteten växer sig allt starkare, och allvarlig brottslighet och otrygghet breder ut sig. Attacker mot blåljusverksamhet är inte bara en attack mot enskilda yrkesutövare – det riskerar också hederliga medborgares liv och hälsa när utryckningsfordon inte kan nå fram.

Kriminaliseringen av blåljussabotage är något Sverigedemokraterna kämpade för och välkomnade. Regeringens förslag var dock bristfälligt både sett till vilka straff som döms ut och vilka yrkesgrupper som fick det skydd som kriminaliseringen medförde. Exempelvis bör även ordningsvakter och tulltjänstemän kunna åtnjuta samma skydd då de bedriver liknande arbete.