Stenkastning mot poliser och vandalisering av polisbilar, ambulanser och brandbilar har blivit en del av vardagen i många segregerade utanförskapområdena och som under de senaste decennierna har ökat i omfattning.

I kölvattnet av denna utveckling ser vi hur poliser och ambulanspersonal säger upp sig i en aldrig tidigare skådad omfattning, och hur man till följd av detta sänker yrkeskraven på grund av att yrket håller på att tappa sin glans och sin status. Attacker mot blåljusverksamhet är inte bara en attack mot enskilda yrkesutövare – det riskerar också hederliga medborgares liv och hälsa när utryckningsfordon inte kan nå fram.

Vi föreslår ett minimistraff på fyra års fängelse för attacker på blåljusverksamhet. Det är i straffskalan samma nivå som synnerligen grov misshandel, ett brott som allvarlighetsmässigt absolut är att likställa med våldsam störning och vandalisering av utryckningsverksamhet.