Sverigedemokraterna vill gynna sparande och främjar en skattemässig stabilitet för Investeringssparkonto och Kapitalförsäkringar. Därför vill vi återställa beräkningsmodellen för schabloininkomsten till hur den såg ut när den introducerades. Det innebär att inga statiska tillägg till marknadsräntan skall läggas till genom absoluta skrivningar i skattelagstiftningen. Tillfälliga nedgångar i räntemarknaden ska inte förändra spelreglerna kortsiktigt för hur avkastningsskatten beräknas. Istället ska långsiktiga regler som uppmuntrar till sparande gälla.