Sverigedemokraterna vill gynna sparande och främjar en skattemässig stabilitet för Investeringssparkonto och Kapitalförsäkringar. Därför vill vi återställa beräkningsmodellen för schabloninkomsten till hur den såg ut när den introducerades. Det innebär att inga statiska tillägg till marknadsräntan skall läggas till i skattelagstiftningen eftersom att detta långsiktigt leder till högre skatt på sparande än ordinarie beskattning. Tillfälliga nedgångar i räntemarknaden ska inte förändra spelreglerna kortsiktigt för hur avkastningsskatten beräknas. Istället ska långsiktiga regler som uppmuntrar till sparande gälla.