Allt fler barn och unga mår dåligt som resultat av att vården saknar tillräcklig kapacitet och köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är långa. Krisen inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) går ut över barn och unga vilket inte är acceptabelt. Vi vill införa nationella flödesprogram och vårdpaket för barn och ungdomar som drabbads av psykisk ohälsa som till exempel självskadebeteende, ångest och depression. Dessa nationella program ska beskriva hur och vilka insatser som målgruppen ska få tillgång till och inom vilken tid, samt koordineringen mellan olika sektorer som BUP, socialtjänsten, förskola/grundskola och elevhälsan så att insatserna fungerar som en helhet. De nationella programmen ska också tidigt fokusera på förebyggande insatser, som förhindrar att barn och ungas sjukdomstillstånd förvärras. Anledningen till att införa nationella flödesprogram och vårdpaket för barn och ungdomar som drabbats av psykisk ohälsa är att erbjuda barn och unga snabbare och mer sammanhållande hjälp som innebär bästa möjliga utredning och behandling.