Trots skärpta regler för att förhindra barnäktenskap så gifts barn fortfarande bort. Ett barn ska aldrig kunna betraktas som gift i Sverige. Alla former av barnäktenskap ska kriminaliseras. Den äldre parten i ett olagligt äktenskap ska bära straffansvar, liksom de personer som aktivt medverkat till äktenskapet. Det maximala straffet ska vara kännbart.