Nuvarande lagstiftning har visat sig otillräcklig för att hindra barnäktenskap. Ett barn ska enligt Sverigedemokraterna aldrig ska kunna betraktas som gift i Sverige. Vi vill därför kriminalisera alla former av barnäktenskap. Den äldre parten i ett olagligt äktenskap ska bära straffansvar, liksom de personer som aktivt medverkat till äktenskapet. Det maximala straffet skall vara kännbart. Äktenskap genomförda utomlands ska uppfylla alla krav svensk lagstiftning stipulerar för att godkännas i vårt land. Möjligheten till dispens för äktenskap där någon av parterna är under 18 år skall tas bort. Vi anser inte att det finns några tungt vägande skäl att överhuvudtaget ge dispens för äktenskap med barn som inte fyllt 18 år i vårt moderna samhälle.