Utbildningsutbud och platsfördelning ska anpassas efter samhällets och marknadens efterfrågan och behov. Vi vill höja studiebidragsdelen för studenter som läser till bristyrken. Riksdagens utredningstjänst har rapporterat om kommande underskott på över 100 000 förvärvsarbetande med industriutbildning på gymnasial nivå fram till år 2035, vilket är mycket alarmerande siffror som måste åtgärdas. Vi vill satsa på extra stöd till elever som läser Teknikcollege och Teknikbrygga på gymnasienivå för att underbygga anställningsmöjligheter och få studerande att sedan välja tekniska studier på högre nivå. Teknikbryggan innebär att eleverna får en termins betald praktik hos en lokal industri. Vi vill se ökad samverkan mellan skola, samhälle, näringsliv och föreningsliv enligt Bunkeflomodellen, som med helhetstänkande och sammanhang  ytterligare skulle medverka till elevers naturliga inkörsport till vårt samhälle och kommande yrkesliv.