Beredskapspolisen omfattades innan nedläggningen av ungefär 1 500 man som med mycket kort varsel kunde sättas in som förstärkning till den ordinarie polisen. Bara i Stockholmsområdet kunde man vid särskilda händelser sätta in 300 man på under två timmar. Vid en terrorattack  eller större händelse så kan detta vara helt avgörande för att säkra tryggheten för befolknignen.

Med tanke på de kravaller som utspelat i sig Sveriges utanförskapsområden de senaste åren, som totalt dränerat polisen på resurser, tycks behovet av en förstärkningsresurs till polisen vara större än någonsin. Sverigedemokraterna anser därför att Beredskapspolisen ska återinföras.