Besöksnäringen sysselsätter många, inte minst unga och personer, som är nya på arbetsmarknaden, samtidigt som den genererar stora intäkter till statskassan. Besöksnäringen är relevant i hela landet och skapar arbetstillfällen i allt från fjällstationer, skidliftar och skärgårdshamnar till de statliga muséerna, stora djurparker, nöjesfält och nattklubbar. Den möjliggör för svenskar att se och lära sig mer om sitt land och den fungerar som ett skyltfönster för semestrande turister. Skatt på avstånd, så som flygskatt och kilometerskatt, är skadlig för besöksnäringen och vi vill se en harmonisering av de momssatser som påverkar besöksnäringen, så att exempelvis ett djurparksbesök och en älgsafari omfattas av samma momssats. Sverigedemokraterna ser dessutom positivt på att tillåta så kallad ”gårdsförsäljning” av alkohol, vilket sannolikt skulle bidra till fler besökare, fler arbetstillfällen och även fungera som marknadsföring av svenska produkter hos köpstarka utländska besökare.