Sverigedemokraterna driver sedan länge att betyg ska införas i årskurs fyra. Tydliga utvärderingar och betyg är en naturlig och integrerad del av den svenska skolan. Betyg i relativt tidiga årskurser gör det möjligt att tidigt upptäcka barn i behov av stödinsatser, vilket är det enskilt viktigaste argumentet. Betyg gör det också möjligt för föräldrarna att få en mer rättvis bild av sina barns kunskapsnivåer. De omdömen som ges verbalt med föräldrarna har i praktiken inte visat sig tillräckliga. Vi vill också införa skriftliga ordningsomdömen från och med årskurs ett. Nivågruppering i matematik, svenska och engelska ska ske senast från och med årskurs sju. Betyg ska ges i varje enskilt ämne i grundskolan. Vi vill vidare införa ämnesbetyg istället för kursbetyg i gymnasiet, vilket ökar möjligheten för eleverna att klara studierna, minskar stress för elever och lärare, minskar avhopp från utbildning och förbättrar lärarnas arbetssituation.