Både förnybara och fossila drivmedel ger upphov till växthusgasutsläpp när de tillverkas och när de förbränns. Om summan är lägre än för de förnybara jämfört med de fossila så uppstår en minskning av de samlade utsläppen. Dessvärre så har flera forskningsorgan och EU-kommissionen visat på att flera av de förnybara drivmedlen har högre utsläpp än vad som tidigare redovisats. Nyttan av att använda biodrivmedel är därmed inte så stort som regeringen räknat med. Därför bör andelen biodrivmedel som idag används i svensk vägtransport minska och bara biodrivmedel med en fastslagen god klimateffekt bör premieras. Andelen biodrivmedel i svensk vägtransport behöver minskas.