Sverigedemokraterna ser ett växande problem med oseriösa företag som genom olika, mer eller mindre kreativa, sätt utnyttjar marknadsreglerna på ett oseriöst sätt. Sverigedemokraterna vill därför se en översyn av regelverken. Där det är uppenbart att man satt i system att utnyttja reglerna, bör också straffen vara kännbara. Sverigedemokraterna vill se över hur man kan undvika att regelverk, som skapats för handel mellan företag och mellan företag och privatpersoner, utnyttjas av kriminella. Sverigedemokraterna vill även se över reglerna för förenklat tvistemål (så kallade småmål), så att oseriösa företag inte gynnas av att inte kunna åläggas med rättegångskostnader.