Ett växande problem förekommer där icke seriösa företag på olika sätt utnyttjar marknadsreglerna på ett oärligt sätt. Därför ska en översyn av regelverken göras. Där det är uppenbart att man satt i system att utnyttja reglerna, bör också straffen var kännbara. En översyn behövs också av hur det kan undvikas att regelverk som skapats för handel mellan företag samt mellan företag och privatpersoner, utnyttjas av kriminella.
Även reglerna för förenklat tvistemål bör ses över. Detta så att icke seriösa företag inte systematiskt ska kunna undgå rättegångskostnader. Icke seriös försäljning ska dessutom i mycket högre utsträckning hanteras av polis och åklagare, snarare än som avtalsbrott i domstol.