Stämpelskatter vid köp av fastigheter bör stå i proportion till de faktiska administrativa kostnaderna som transaktionen innebär. Reavinstskatten vid försäljning av bostäder bör inte vara utformad så att den förhindrar flyttkedjor på bostadsmarknaden.