Det så kallade bonus/malus-systemet ska avskaffas. Vi ska i stället återgå till det system för fordonsskatt som rådde före 2017. Bonus/malus har inneburit en höjd fordonsskatt på de flesta nya bensin- och dieselbilar och bonus för premiumbilar som drivs med el. Eftersom bilar med förbränningsmotor är avsevärt billigare än elbilar så blir effekten en klassfråga, där pengar förs över från fattiga till rika genom bonus/malus-skatten.