Sverigedemokraterna vill avskaffa det så kallade bonus malus-systemet och i stället återgå till det system för fordonsskatt som rådde före 2017. Bonus malus har inneburit en höjd fordonsskatt på de flesta nya bensin- och dieselbilar och resulterat i en kraftigt sänkt nybilsförsäljning. Införandet leder till att färre har råd att köpa en ny bil med lägre utsläpp av koldioxid. Resultatet blir att fler kör med äldre bilar med högre utsläppsnivåer.