Sverigedemokraterna vill stärka bostadsbidraget till barnfamiljer, som ett sätt att ge ett ökat stöd till de mest utsatta. Vi anser även att det kan finnas skäl att se över systemet med flerbarnstillägg så att resurserna på ett bättre sätt kan riktas till de mest utsatta familjerna. Ett sätt att göra detta på är att lägga en del av resurserna från flerbarnstillägget på att kraftigt höja nivån samt inkomsttaket för bostadsbidraget som är ett behovsprövat bidrag till barnfamiljer.