Cabotagereglerna innebär att utländska åkare som transporterar varor till Sverige, efter att varorna levererats, tillåts göra ett begränsat antal inrikestransporter innan de återigen måste lämna landet. Tanken med reglerna är i grunden goda – att minska de onödiga tomtransporterna och få ett mer effektivt transportsystem. Problemet är att reglerna missbrukas i stor utsträckning och att svenska myndigheter har dålig kontroll över vilka lastbilar som befinner sig i landet och hur många transporter de utför. Därför behövs mer resurser till berörda myndigheter, samt hårdare straff för de åkare som väljer att strunta i lagen.