Det civila försvaret är på väg att återupprättas vilket vi ser positivt på. Det militära försvaret kan inte fungera utan det civila försvaret, som är en vital del av totalförsvaret. Ett trovärdigt och fungerande totalförsvar kräver att den civila delen, likväl som den militära, är väl samövad och finansierad och att tydliga mål finns redan i fredstid. Det civila försvaret bör ha som målsättning att klara av att lösa sin uppgift i minst 90 dygn.

Det är av yttersta vikt att den enskilde medborgaren tar ett stort eget ansvar och förbereder sig så att han eller hon klarar sig utan stöd från samhället i minst en vecka. Brandskydd och räddningstjänst utgör en viktig del av det civila försvaret. För att kunna hantera de påfrestningar som en kris och krigssituation skulle ställa på räddningstjänsten anser Sverigedemokraterna att civilplikten måste återinföras.