Fler och fler cyklar, vilket är positivt för folkhälsan och minskar trängseln i städerna. Olyckorna har dock ökat kraftigt vilket är en trend som måste brytas. Cykelolyckor sker inte bara med andra fordon utan även med gående. Även singelolyckor är ett stort bekymmer. Sverigedemokraterna vill se enkla och tydliga trafikregler, där alla förstår vad som gäller, vilket skulle minimera missförstånd om vem som exempelvis har företräde. Vi vill så långt som möjöigt separera oskyddade trafikanter från övrig trafik. Underhållet av gång- och cykelbanor behöver skärpas. Vi vill även införa cykelutbildning i grundskolan i samarbete med trafikpolisen.