Allt fler väljer att cykla, vilket är positivt för folkhälsan och minskar trängseln i städernas övriga trafiksystem. Olyckorna har dock ökat kraftigt vilket är en trend som måste brytas. Cykelolyckor sker inte endast i samband med andra fordon, gående trafikanter är ofta inblandade. Även singelolyckor är ett bekymmer. Det behövs enkla och tydliga trafikregler där alla förstår vad som gäller, vilket skulle minimera missförstånd om vem som exempelvis har företräde. Så långt som möjligt ska oskyddade trafikanter separeras från övrig trafik. Underhållet av gång- och cykelbanor behöver förbättras. Vi vill även införa cykelutbildning i grundskolan i samarbete med trafikpolisen.