Idag saknas en aktiv politik för datorspel på kulturområdet. Som en del i vår ambition om att inrätta politik för spel på det kulturpolitiska området. Det är
även viktigt att möta och se den kultur som många uppskattar och konsumerar så som datorspel, en kulturform som uppskattas av barn, unga och vuxna över hela
landet, en kulturform som rikspolitiken ännu inte fullt ut accepterar. Nordiska datorspelsprogrammet bör återupptas. Det Nordiska datorspelsprogrammet
beskrivs av Nordiska rådet som ett av rådets mest framgångsrika samarbeten på kulturområdet, och svarade för en stor del av den svenska kulturpolitikens
spelpolitik. Idag saknas det en aktiv politik för datorspel på kulturområdet. Som en del i vår ambition om att inrätta politik för spel på det
kulturpolitiska området förslår vi att det Nordiska datorspelprogrammet återupptas. Det skulle innebära en höjd status för branschen och en bredare
utveckling på området. Vår förhoppning är att genom detta förslag kunna blir världsledande inom spelandet men även inom allt som ligger bakom skapandet av
spelprogram. Vi tror även att datorspel kan vara pedagogisk resurs och historieförmedlare, och vi vill därför främja spelutvecklare att utveckla spel som hämtar
inspiration från vår historia, samt tillvaratar våra folksägner och den nordiska och svenska mytologin.