Idag saknas en aktiv politik för datorspel på kulturområdet. _x000D_
Det är även viktigt att möta och se den kultur som många uppskattar och konsumerar så som datorspel, en kulturform som uppskattas av barn, unga och vuxna över hela landet. Spel är en uttrycksrik kulturform och rikspolitiken bör därför aktivt behandla förutsättningarna för produktion av spel. _x000D_
_x000D_
Datorspelspolitik ska syfta till att främja datorspel som kulturbärare i det svenska samhället. Bland annat bör möjligheterna och formerna för ett institut på spelområdet ses över. Ett institut som kan samordna en större och mer långsiktig insats för att stimulera det svenska datorspelsskapandet. _x000D_
Datorspel kan vara en pedagogisk resurs och historieförmedlare, och spelutvecklare bör främjas att utveckla spel som hämtar inspiration från våra miljöer, vår historia, samt tillvaratar våra folksägner och den nordiska och svenska mytologin. Ambitionen är att ett sådant institut även ska vara en brygga mellan svenska dataspelsbranschen och staten och arbeta för att synliggöra och arbeta bort eventuella hinder branschen möter i sitt konstnärskap. Institutet kan även främja samverkan mellan svenska kulturutövare i spelproduktioner. _x000D_
_x000D_
Det Nordiska datorspelsprogrammet beskrivs av Nordiska rådet som ett av rådets mest framgångsrika samarbeten på kulturområdet. Därför bör det Nordiska datorspelprogrammet återupptas. _x000D_