I ett tiotal länder, däribland Danmark, har man byggt en form av demensbyar för att ge de boende en trygg och meningsfull vardag. Demensbyarna finns inom ett avgränsat område där det, förutom demensboendet, även finns faciliteter såsom exempelvis butiker, frisör, pub, bibliotek och dylikt. Man kan beskriva det som en inhägnad stadsdel i miniformat. Demensbyn ska förutom diverse kommersiell verksamhet även erbjuda en god utomhusmiljö med fina promenadstråk i en harmonisk miljö. En vacker natur är som balsam för själen och kan hjälpa den demenssjuke att finna lugn.
Omsorgen av dementa behöver utvecklas i vårt land varför det är en god idé att införa demensbyar även i Sverige. Demensbyar planeras i Vellinge och Borås vilket är mycket positivt. Det är dock viktigt att de demenssjuka inte stigmatiseras. Demensförbundet menar att man även måste ta hänsyn till att många demenssjuka inte kan bo i demensbyar, utan de kommer fortsätta att vistas i samhället. Då är det viktigt att det fortfarande finns personal, kompetens och resurser för en bra demensvård utanför demensbyarna. Sverigedemokraterna vill verka för att man på fler håll i landet ser över om fler demensbyar kan byggas.