Sveriges djurskydd är väl fungerande sett ur ett internationellt perspektiv. Samtidigt finns mycket som kan förbättras. Lagtext som rör djur bör samlas i en särskild djurskyddsbalk så att lagstiftningen bättre kan åskådliggöras. Skärpta straff för djurplågeri och att exploateringen av icke-domesticerade djur på cirkus avskaffas, behövs. Att utreda brott mot djur kräver ofta särskild kompetens, varför polisen bör ha en särskild avdelning för denna typ av brottslighet. Det finns fördelar med djurparkernas folkbildande roll, men en rikstäckande översyn av de svenska djurparkerna behöver införas, för att säkerställa att de lever upp till fastställda regelverk. Halal-slakt och andra smärtsamma slaktmetoder är inte förenliga med vår syn på hur djur ska behandlas.