Sveriges djurskydd har kommit långt om man ser det i ett internationellt perspektiv. Samtidigt finns mycket som kan förbättras. All lagtext som rör djur bör samlas i en särskild djurskyddsbalk så att lagstiftningen bättre kan åskådliggöras. Sverigedemokraterna vill också se skärpta straff för djurplågeri och att exploateringen av icke-domesticerade djur på cirkus avskaffas. Att utreda brott mot djur kräver ofta särskild kompetens, varför polisen bör ha en särskild avdelning för denna typ av brottslighet. Sverigedemokraterna har en positiv syn på djurparkernas folkbildande roll, men vill se en rikstäckande översyn av de svenska djurparkerna för att säkerställa att de lever upp till fastställda regelverk. Halal-slakt och andra smärtsamma slaktmetoder är inte förenliga med svensk syn på hur djur ska behandlas.