Den ekonomiska politiken syftar till att staten ska kunna garantera medborgarna välfärd och ekonomisk trygghet. Att ta ut skatt från företag och privatpersoner är nödvändigt för att samhället ska fungera, staten måste dock vara varsam med hur skattepengar spenderas och försäkra sig om att medborgarna får valuta för sina pengar. Även om statens del av samhällskontraktet spänner över många områden bör sjukvård, lag och ordning samt sammanhållning i samhället prioriteras. Konkret föreslår vi därför följande riktlinjer:
– Större statligt stöd till kommuner och regioner.
– Bevarad och stärkt välfärd.
– Högre anslag till rättsväsendet.
– Skattesänkningar med fokus på grupper med lägre inkomst.
– Höjd garantipension samt ett avskaffande av pensionärsskatten.
– Sänkt skatt på drivmedel.

Ovanstående satsningar kräver också besparingar, exempelvis genom att man minskar kostnaderna för migrationspolitiken. Sverigedemokraterna vill också sänka biståndet och se över kostnaderna för ineffektiv miljöpolitik och arbetsmarknadspolitik.