Den ekonomiska politiken syftar till att staten ska kunna garantera medborgarna välfärd, ekonomisk och fysisk trygghet. Skatt från företag och privatpersoner utgör basen för att samhället skall fungera. Detta ska göras på ett effektivt sätt, det vill säga staten måste vara varsam med hur skattepengar spenderas och försäkra sig om att medborgarna får valuta för sina pengar. Även om statens uppbärande av samhällskontraktet spänner över många områden bör sjukvård, lag och ordning samt sammanhållning i samhället prioriteras. Konkret föreslår vi därför följande reformer:
– En statlig a-kassa med förhöjt tak de första 100 dagarna. A-kassan blir därmed avgiftsfri och alla ansluts automatiskt.
– Öka anslagen till rättsväsende, tullverk och försvar. Detta behövs för att minska otryggheten som breder ut sig i samhället.
– Inkomstskattesänkningar med fokus på grupper med låg inkomst.
– Kraftig höjning av garantipension samt sänkt skatt för pensionärer. Höj garantipensionen med 1000 kr/mån och sänkt skatt med ungefär 500 kr/mån i form av sänkt skatt.
– Kraftigt höjt bostadsbidrag för barnfamiljer.
– Kraftigt sänka skatten på drivmedel. Satsningen motsvarar en prissänkning vid pump på ca 70 öre per liter.
 
Ovanstående satsningar kräver också besparingar, till exempel att stoppa de omfattande kostnaderna som är kopplade till en alldeles för stor invandring.