Det europeiska programmet Erasmus handlar om utbildning, ungdom och idrott och har som syfte att skapa ett europeiskt område för utbildning och stärka den europeiska identiteten. Ett utbildningsutbyte för studenter i de europeiska länderna är inte fel. Men den europeiska kommissionen har höstterminen 2018 föreslagit en budgetfördubbling till 30 miljarder euro vilket medför en ökning av den svenska EU-avgiften med 4,6 miljarder kronor. Sverige kommer inte att mäkta med ständiga enorma budgetökningar för EU-projekt. Dessutom bör utbildning och identitetsskapande främst gynnas på nationell nivå. Samverkan kan ske över nationsgränser utan en svällande budget för Erasmusprogrammet.