Det europeiska programmet Erasmus handlar om utbildning, ungdom och idrott och har som syfte att skapa ett europeiskt område för utbildning och stärka den europeiska identiteten. Det är bra med utbildningsutbyte för studenter i de europeiska länderna. Vi säger dock nej till ökad budget för Erasmus som medför en höjning av den svenska EU-avgiften. Sverige mäktar inte med ständiga budgetökningar för EU-projekt. Dessutom bör utbildning och identitetsskapande främst gynnas på nationell nivå. Samverkan kan ske över nationsgränser utan en svällande budget för Erasmusprogrammet.