Etableringsjobb är en anställning där arbetsgivaren betalar totalt 8400 kr per månad för den anställde. Resten ska staten skjuta till. Detta är en oerhört kostsam åtgärd som riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa och som kommer leda till att andra utkonkurreras på arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna vänder sig starkt emot detta förslag.