Idag är endast en mindre del av EU:s budget är ägnad att bekämpa terrorism, människosmuggling och andra genuint stora och gränsöverskridande problem. Övriga kostnadsposter inom EU-budgeten bör kraftigt minskas och satsningar för att hantera många problem bör istället ske på nationell nivå.

Sverigedemokraterna vill minska EU-avgiften med minst en tredjedel och säger nej till varje ökning. Nu när den nya långtidsbudgeten förhandlas och Storbritannien lämnar unionen finns det frågor om var de nya pengarna ska komma ifrån, eller om unionen måste skära ner i sin budget. Sverigedemokraterna anser att unionen bör hushålla med de pengar de redan får från medlemsstaterna. Vi vill att Sverige lämnar ett veto mot att medlemsstaternas EU-avgift höjs.

Vi anser även att EU inte ska ha någon egen beskattningsrätt. Svenska skattebetalare får inte bli nästa offer för den eskalerande EU-byråkratin.