Familjen är den viktigaste beståndsdelen i samhället och människor har normalt behov av att känna sig delaktiga i en familj. Familjen kan se väldigt olika ut och det är upp till varje individ att själv definiera sin familj. I samhället finns ibland olika uttryck för att beskriva olika familjetyper, som till exempel stjärnfamilj och kärnfamilj. Med stjärnfamilj menar man oftast familjer oavsett uppbyggnad, som då kan variera i utseende.  
Kärnfamiljen är ett sätt att beskriva den klassiska mamma, pappa, barn familjen och tyvärr har kärnfamiljen fått oförtjänt dåligt rykte utifrån att vara något tråkigt, stereotypt eller icke önskvärt. En kärnfamilj är ofta en av de absolut bästa konstellationerna för barn att växa upp i, därmed inte sagt att andra familjeformer nödvändigtvis skulle vara sämre. Samhället bör sträva efter att stötta och hjälpa alla familjer och då även kärnfamiljer.