Kärnfamlijen har fått oförtjänt dåligt rykte utifrån att vara något tråkigt, stereotypt eller icke önskvärt. En kärnfamilj är ofta en av de absolut bästa konstalationerna för barn att växa upp i, därmed inte sagt att andra familjeformer nödvändigtvis skulle vara sämre. Samhället bör sträva efter att stötta och hjälpa alla familjer och då även kärnfamiljer.