Svensk kriminalvård är dyrast i EU. Enligt Europeiska rådets årliga straffrättsliga statistik kostar en fånge i ett svenskt fängelse i snitt 359 euro per dygn, medan länder som Estland, Lettland och Polen ligger under 50 euro per dygn. Samtidigt är Sverige i en situation där en allt större del av fängelsepopulationen utgörs av utländska medborgare. För att minska kostnaden för svensk kriminalvård vill vi därför utreda möjligheterna att hyra fängelseplatser i andra länder. Det ska delvis kunna användas för livstidsdömda, långtidsdömda eller utländska medborgare, där det inte är möjligt att placera dem i ett fängelse i deras hemland. Detta för att hålla nere kostnaderna, men även för att hantera tillfällig överbeläggning. Genom att säkerställa att det finns etablerade möjligheter att på kort sikt hyra platser i andra länder får vi möjligheten att parera tillfälliga toppar med överbeläggning i svenska fängelser – vilket ger en mer hälsosam arbetsmiljö för personalen och en bättre rehabiliteringsmiljö för de intagna.

Sverigedemokraterna anser vidare att den svenska kriminalvården ska vara human, men anpassad efter verkligheten. Vi vill därför upprätta en ny form av kriminalvårdsanstalt med enklare standard för utländska medborgare som ska utvisas, avvisas eller väntar på beslut om sådan åtgärd. Denna nya form av kriminalvård ska vara baserad på basala behov i form av mat och husrum och inte innehålla några rehabiliteringsåtgärder, men med samma krav på säkerhet som övriga anstalter.