Sverigedemokraterna står upp för medborgarens rätt att slippa utsättas för eller oroa sig för brottslighet. En grundsten till detta är ett fungerande rättssamhälle. Polisen saknar i dag såväl personal som resurser för att bekämpa exempelvis den droghandel som sker mer eller mindre öppet, eller det våld som utgör vardagen i utanförskapsområdena.

Vi vill därför utbilda och anställa 7000 nya poliser till 2025, utöver de personalförstärkningar som Polismyndigheten planerar. Detta skulle innebära totalt 12 600 fler polisanställda till 2025, varav 8500 skulle vara poliser.

På grund av den snabba befolkningsökningen, till en följd av den höga invandringen, har antalet poliser i relation till befolkningen sedan 2010 minskat. För att vända utvecklingen behöver vi mer attraktiva lönetrappor, arbetsvillkor och bättre utrustning, vilket skulle höja statusen för polisyrket. Detta i sin tur och är en förutsättning för att lyckas behålla nuvarande anställda och dessutom rekrytera fler poliser. Sverigedemokraterna föreslår därför en riktad lönesatsning motsvarande cirka 6000 kronor extra i månaden för en vanlig polis.