Antalet poliser har minskat sedan 2010, i absoluta tal men framförallt i förhållande till befolkningen. Sedan Polismyndigheten genomförde omorganisationen 2015 har i genomsnitt fler än två poliser lämnat yrket om dagen. Ingripandeverksamheten, de som rycker ut på 112-larm, är särskilt drabbade av avhoppen. Samtidigt har befolkningen ökat, och fortsätter öka vilket resulterat i att det relativa antalet poliser minskat kraftigt. Under 2017 sjönk antalet poliser per hundratusen invånare under 200 för första gången på ett decennium och arbetet med att stärka myndighetens personalstyrka, både polisutbildade och civilanställda, måste säkerställas. Sverigedemokraterna vill se ett mål om åtminstone 250 poliser per hundratusen invånare.

För att nå detta mål krävs en rad åtgärder. Dels föreslår Sverigedemokraterna en riktad lönesatsning, motsvarande 6000 kronor i månaden för en vanlig polis. Dessutom föreslås en betald polisutbildning, bättre arbetsvillkor och karriärvägar för att motivera polisanställda att stanna kvar i myndigheten. Vi behöver inte bara nya poliser, vi behöver även behålla och återrekrytera de som har den kompetens myndigheten, och i förlängningen samhället, behöver.