Sverigedemokraterna är emot den införda flygskatten, eftersom arbetstillfällen försvinner och flyglinjer riskerar att läggas ner. Dessutom är miljönyttan tveksam eftersom flygskatten gör det svårare att investera i moderna plan med lägre utsläppsnivåer.