Flygskatten innebär en extra pålaga för enskilda och företag som är beroende av inrikesflyget. Dessutom är miljönyttan tveksam eftersom flygandet inte påverkas i nämnvärd utsträckning. Skatten är alltså en ytterligare inkomst till statskassan utan någon effekt för miljön eller klimatet.