För att utveckla och vidmakthålla Sveriges förmåga till ett trovärdigt försvar behövs ett starkare flygvapen med fler flygflottiljer och fler stridsflygdivisioner. Tvåsitsversionen av Gripen (Gripen F) behöver anskaffas till det svenska Flygvapnet, dels för att vi ska kunna utbilda våra egna svenska stridspiloter, men också för att underlätta export av Gripensystemet. Totalt sett bedömer vi att 200 stycken Gripen E/F behöver anskaffas för att möta flygvapets framtida behov.  

Skolflygplanet SK60 flög för första gången år 1963 och har varit oungänglig vid utbildningen av svenska stridspiloter. Flygplanet börjar dock falla för åldersstrecket och behöver snarast ersättas med ett nytt flygplan för grundläggande flygträning.

För att öka vår förmåga att bekämpa högvärdiga fientliga mål på längre avstånd bör tung attackrobot typ TAURUS tillföras Flygvapnet. Avslutningsvis så behöver det system som tidigare fanns med reservbaser (BAS 90) återskapas.