De globala humanitära behoven har ökat de senaste åren, inte minst på grund av konflikten i Syrien och dess grannländer där många miljoner människor är på flykt och i behov av humanitärt stöd. Även i andra delar av världen, exempelvis i Jemen, är behoven akuta. Samtidigt är FN:s flyktingorgan UNHCR kraftigt underfinansierat.

Sverigedemokraterna vill se ett generöst bistånd för internationell flyktinghjälp som både ser till akuta humanitära behov och mer långsiktiga insatser såsom skola och utbildning för både barn och vuxna. Med vetskapen att det med varje satsad krona går att hjälpa betydligt fler människor i krisområdenas närhet än vad som är möjligt i Sverige, anser Sverigedemokraterna att den asylpolitik som nu förs varken är klok, rättvis eller human.