Skatteverkets utveckling har gått från en renodlad kontrollmyndighet på 1970-talet, till att idag i huvudsak vara en servicemyndighet för företagen och hushållen. Myndigheten har utvecklats positivt men den ska både skall ge service till företag och hushåll samtidigt som den jobbar intensivt med ekonomisk brottslighet och skattekontroller. Det behövs en välavvägd balans mellan dessa två uppdrag. Det är därför viktigt för Sverige som nation att Skatteverket stärker sitt kontrolluppdrag och arbetar aktivt för att motverka fel i folkbokföringsregistret. Detta i syfte att upptäcka kriminella personer som gömmer sig i skuggsamhället och förhindra boendemönster som kraftigt avviker från svensk social och kulturell norm, såsom extrem trångboddhet.