Sverige måste vidta konkreta och långtgående åtgärder för att ta reda på vilka som faktiskt bor i Sverige. Skatteverkets uppdrag att motverka fel i folkbokföringsregistret måste därmed förtydligas och skärpas. Dessutom krävs en mer aktiv kontroll över vilka som passerar Sveriges gränser. Det måste också i större utsträckning än idag gå att kontrollera att den som uppger sig bo i Sverige också gör det, i synnerhet om man uppbär bidrag.