Folkmordet på olika kristna minoriteter i Osmanska riket erkändes av riksdagen den 11 mars 2010 genom att riksdagen röstade för en reservation som meddelade regeringen att Sverige borde erkänna folkmordet. Sorgligt nog har regeringen fortfarande inte erkänt denna fasansfulla händelse som folkmord, trots att historiska fakta om vad som skett är tydligt. För Sverigedemokraterna är det en självklarhet att offren med anhöriga förtjänar ett erkännande och att regeringen därför bör erkänna folkmordet 1915.