Sverigedemokraterna har en positiv inställning till fler folkomröstningar på lokal, regional och nationell nivå. För att undvika efterföljande problem och ifrågasättanden är det emellertid väsentligt att samtliga relevanta förutsättningar och konsekvenser är tillbörligt utredda och klargjorda innan de genomförs.