Sverigedemokraterna har en positiv inställning till fler folkomröstningar då vi menar att detta stimulerar fler att delta i samhällets beslutsprocesser och för medborgarna närmare de politiska besluten. För att undvika efterföljande problem och ifrågasättanden är det dock viktigt att samtliga relevanta förutsättningar och konsekvenser av de olika alternativen är väl utredda och kända innan de genomförs.