Sverigedemokraterna arbetar för att varje barn ska få en så lycklig barndom som möjligt. Staten bör tillse att föräldrar och barn får den ekonomiska och sociala trygghet som krävs. Barn och familjer bör få samhällets stöd under svåra perioder, men i övrigt lämnas frihet att själva forma sin vardag. För att bygga ett ännu bättre socialt system driver vi
en höjd och avreglerad föräldrapenning. All reglering i föräldraförsäkringen rörande vem av föräldrarna som skall vara hemma med barnet bör avskaffas. Föräldrar är bättre lämpade än politiker när det gäller att avgöra barnets bästa.