Omskärelse av pojkar legaliserades 2001 i Sverige och som en följd av detta rekommenderar Socialstyrelsen landets regioner att erbjuda tjänsten som en service för de vårdnadshavare som önskar se sina barn omskurna. I och med att Sverige förbundit sig till barnkonventionen har man också förbundit sig att ”vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa”. Alla barn bör ha rätt till sina egna kroppar och likhet inför lagen. Det är inte värdigt något friskt barn att läggas under kniven med statens samtycke. Icke-medicinsk omskärelse av omyndiga pojkar ska förbjudas. Sverigedemokraterna vill verka för att avskaffa lagen om omskärelse av pojkar och därigenom förbjuda sådan omskärlse som inte är medicinskt motiverat eller samtycke föreligger.