Sverigedemokraterna menar att det behöver tillsättas en utredning för att belysa huruvida en särskild författningsdomstol eventuellt bör inrättas eller om motsvarande uppgifter bättre skulle kunna hanteras inom ramen för redan befintliga myndigheter, strukturer och institutioner. Vidare menar vi att det ska bli lättare att åtala statsråd som inte följer grundlagen och att en minister som inte kommer till KU:s utfrågning ska kunna bli tvingad till detta. Vidare bör KU och andra utskott kunna utfärda sanningsplikt på motsvarande sätt som tystnadsplikt.