Vi värnar forskarnas akademiska frihet. Forskningen ska i huvudsak vara fri från statlig styrning, men det ska ställas hårdare krav på vetenskaplighet vid till exempel forskning inom genusområdet. Forskningsområden där vi kan konkurrera med övriga världen behöver lyftas. För internationell framgång vi behöver satsa på de områden där vi redan är starka, snarare än att lyfta alla regioner till en medioker nivå. Ett relativt sett mindre antal riktigt starka regionala forsknings- och innovationsområden kommer att fungera som draglok för tillväxten och uppfyllandet av de strategiska mål som uppställts. Sverige ska medverka i forskningsprojekt i samarbete med EU, men vi hyser en stark oro för den tematiska styrning som utövas av unionen. Vi vill öka basanslaget till högre utbildning.