Forskningen ska i huvudsak vara fri från statlig styrning. Däremot ska det ställas hårdare krav på vetenskaplighet som till exempel forskningen inom genusområdet. Vissa forskningsområden behöver lyftas, det är områden där vi har naturliga fördelar att konkurrera med övriga världen. Sverige ska medverka i forskningsprojekt i samarbete med EU, men vi hyser en stark oro för den tematiska styrning som utövas av unionen. Enligt vår mening måste internationell konkurrenskraft baseras på att vässa de områden vi redan nu är starka på, snarare än att lyfta alla regioner till en medioker nivå. Ett relativt sett mindre antal riktigt starka regionala forsknings- och innovationsområden kommer att fungera som draglok för tillväxten och uppfyllandet av de strategiska mål som uppställts