All undervisning i förskolan ska vara evidensbaserad, fri från politiska trender och fri från all diskriminering. Den fria leken ska dominera samtidigt som verksamheten ska vara skolförberedande med språklig, motorisk och social utveckling. Vi förordar små barngrupper, att varje förskola ska ha minst en personal med förskoleutbildning och att ökade möjligheter ska ges till förskolepersonal att arbeta heltid. Karensavdraget ska slopas. All förskolepersonal ska ha certifiering i svenska, vilket ska vara det språk som personal och barn använder. Vi avvisar modersmålsundervisning. Det ska vara obligatoriskt med förskola för barn i utsatta områden från tre års ålder. Det ska vara förbjudet att bära slöja och ansiktstäckande klädsel i förskolan.