Den svenska skolan ska ha statligt huvudmannaskap och en utredning ska tillsättas för att utreda de exakta formerna för hur ett förstatligande ska gå till. Ett förstatligande ger ökad jämlikhet, så att inte enskilda kommuners ekonomi och prioriteringar ska avgöra hur man satsar på skolan. Detta har Sverigedemokraterna drivit länge.