Den svenska skolan ska ha statligt huvudmannaskap istället för det kommunala styret och en utredning ska tillsättas för att utreda de exakta formerna för hur ett förstatligande ska gå till. Detta för ökad jämlikhet, så att inte enskilda kommuners ekonomi och prioriteringar ska avgöra hur man på olika håll satsar på skolan. Detta har Sverigedemokraterna drivit sedan länge.