Många nyttjar den svenska naturen genom sportutövande, turism och rekreation. Friluftslivet når många samhällsgrupper och är en viktig resurs för regional utveckling och därmed en viktig del av den palett av näringar som samspelar och skapar förutsättningar för ett levande näringsliv i en levande landsbygd. För att främja friluftslivet i Sverige vill Sverigedemokraterna se ett tätare friluftssamarbete mellan de nordiska länderna. På så vis kan vi främja friluftslivet i hela Norden. Utöver det vill vi se över möjligheterna att integrera friluftslivet i fler samhällssektorer, såsom skola, vård och omsorg. Vi vill även att svenskt friluftsliv, liksom idrotten, ska omfattas socialavgiftslagens halva basbeloppsregel, eftersom även friluftsliv främjar folkhälsan.