Sverigedemokraterna vill varken införa vinstförbud eller vinstbegränsning för friskolor, men däremot ställa krav på en ekonomisk buffert ifall skolan skulle komma på obestånd. Det ska finnas medel att fortsätta driva friskolan tills dess kommunen får möjlighet att organisera ett övertagande av de elever som gått på friskolan. Skolinspektionen ska godkänna denna buffert och tillse att inga vinster tas ut innan bufferten är säkrad. Vi vill begränsa möjligheterna för enskilda personer eller organisationer utanför Norden att finansiera friskolor eller fristående förskolor. Detta gäller både lån, räntefria lån samt rena bidrag. Det ska som huvudregel heller inte vara möjligt att sköta finansieringen utanför Norden genom ombud. Undantag ska kunna göras för till exempel internationella skolor eller redan etablerade och välfungerande skolor. En del problem och avsteg från det som gäller i skolans styrdokument har avslöjats i konfessionell skolverksamhet. Skolinspektionen ska därför skärpa sin tillsyn betydligt av religiösa friskolor. Tillsynen ska ske likvärdigt oavsett religiös tillhörighet.