Sverigedemokraterna vill inte införa något vinstförbud eller vinstbegränsning för friskolorna, Däremot vill vi införa krav om att alla friskolor ha en ekonomisk buffert som kommer till användning om skolan skulle komma på obestånd. Det ska då finnas medel att fortsätta driva friskolan tills dess att kommunen får möjlighet att organisera ett övertagande av de elever som gått på friskolan. Skolinspektionen ska godkänna denna buffert och tillse att inga vinster tas ut innan bufferten är säkrad. Vi vill införa ett förbud för enskilda personer eller organisationer utanför Norden att finansiera friskolor eller fristående förskolor. Detta gäller både lån, räntefria lån samt rena bidrag. Det ska heller inte vara möjligt att sköta finansieringen utanför Norden genom ombud. Undantag ska kunna göras för de skolor som klassas som internationella. En del problem och avsteg från det som gäller i skolans styrdokument har avslöjats i konfessionell skolverksamhet. Skolinspektionen ska därför skärpa sin tillsyn betydligt av religiösa friskolor. Tillsynen ska ske likvärdigt oavsett religiös tillhörighet.