De senaste åren har den ekonomiska situationen för de allra mest utsatta pensionärerna försämrats. Fler äldre än tidigare riskerar idag fattidgom i Sverige. Vi vill vända trenden. För att satsningarna ska nå de äldre som har det sämst ställt krävs en förstärkning av garantipensionerna. Garantipensionen ska höjas med 1000 kr i månaden.