Det är viktigt att säkerställa att serviceutbudet på landsbygden inte försämras och att de statliga bolagen som verkar i glesbygd genom ombud har en viktig roll i detta. Vi menar att de statliga bolagen, exempelvis Apoteket AB, Postnord AB, Svenska spel och Systembolaget ser över sin modell för hur ombuden i glesbygd ersätts och återkomma med ett förslag på höjd ersättning för de lokala ombuden.