Vi vill ge stöd till glesbygdsapotek. I ett utvecklat land som Sverige är effektivitet och tillgång till grundläggande verksamheter en självklarhet för de flesta, varför vi ser behovet av ett ökat stöd till glesbygdsapotek.