Sverigedemokraterna intar en neutral hållning till genförändrade organismer (GMO). GMO bör granskas noga av myndigheter och vetenskapliga remissinstanser och därefter bedömas enskilt, eftersom risk och nytt beror helt beror på det enskilda fallet. Gällande regler bör moderniseras så att man utgår från risken och inte tekniken vid reglering av nya organismer. På så sätt kan man undvika osäkra organismer och använda säkra. Gällande genetiskt förändrade djur bör etiska aspekter också beaktas i varje enskilt fall.