Vi förordar obligatoriska hälsoundersökningar för alla som söker asyl i Sverige. Det är idag endast en mindre andel av de som anländer till Sverige som genomgår den frivilliga hälsoundersökningen som erbjuds – år 2014 var det endast 44 procent som genomgick hälsoundersökning. Obligatorisk hälsoundersökning fyller en viktig samhällsfunktion då farliga och snabbt spridande sjukdomar som i dagsläget inte finns i Sverige kan upptäckas och behandlas i god tid. Det är viktigt att identifiera sjuka och smittade individer för att kunna ge dem vård. Samtidigt innebär en satsning som denna att de nya invånarna, i likhet med infödda svenskar, redan från början etablerar en god kontakt med den svenska vården.
 På senare tid har Folkhälsomyndigheten konstaterat att antalet TBC-fall har ökat dramatiskt. TBC var tidigare en näst intill helt utrotad sjukdom i Sverige.  Det är högst oroväckande för folkhälsan att allvarliga och smittsamma sjukdomar sprids i samhället till följd av att man inte upptäcker smittade personer eftersom de inte genomgår hälsoundersökningar.