Det bör stadgas redan i grundlagen vilka de svenska helgdagarna är samt att dessa vilar på en historisk grund som kan vara både icke-konfessionell, kristen och hednisk. Första maj bör dessförinnan slopas som helgdag och ersättas med en annan dag, t.ex. Engelbrektsdagen.