Hemvärnsförbanden fyller en mycket viktig roll i försvaret och i skyddet av Sverige. Vi vill att Hemvärnet utökas och att det på sikt ska finnas minst två hemvärnsbataljoner per försvarsområde. För att klara av att möta en kvalificerad motståndare anser vi att Hemvärnet bör förses med tyngre infanterivapen, mer mörkermateriel och modernare fordonspark.