Sverigedemokraterna vill att Hemvärnet får en ännu större roll. Målet på sikt är minst två hemvärnsbataljoner per försvarsområde, vilket betyder en omfattande utökning av hemvärnet. Hemvärnet bör förses med tyngre infanterivapen och fordonsparken bör fortsatt moderniseras.